Kontakt

Besöksadress

Södra Fogdelyckegatan 30

374 36 Karlshamn

0454-13312

Postadress

Drottninggatan 64

374 36 Karlshamn