Verksamheten på SARI startade 1999. I samband med en senare ombildning till aktiebolag genomfördes också ett nära samarbete med Sjöholms Revisionsbyrå AB. bägge bolagen flyttade vid årsskiftet 13/14 till gemensamma lokaler där vi nu verkar sida vid sida och därför kan ge dig tillgång till en bred kompetens även inom andra områden än redovisning.

Kontakta oss